Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Pani ma przyznane decyzjami wydanymi przez ROPS świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawne dziecko. Orzeczenie jest ważne do 16 sierpnia 2018 r., jednak decyzje zostały wydane do 19 stycznia 2015 r. ponieważ do tego dnia mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W dniu 20 stycznia 2015 r. Pani składa wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w GOPS-ie pisząc oświadczenie, że od dnia 20 stycznia 2015 r. nie maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czy GOPS może stronie przyznać świadczenie pielęgnacyjne od 20 stycznia 2015 r. czy należy do ROPS-u wysłać wniosek o ustalenie czy w sprawie zachodzi koordynacja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?