Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie co roku przesyła pisma do ośrodka pomocy społecznej powołując się na art.190a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z prośbą o udzielenie informacji na temat funkcjonowania rodziny biologicznej w celu dokonania oceny zasadności dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Nadmieniam, że znaczna część tych rodzin nie korzysta z żadnej formy wsparcia z pomocy społecznej oraz nie jest prowadzona w tych rodzinach asystentura. Nie znamy w ogóle sytuacji tych rodzin. W ocenie ośrodka nie ma przesłanek by wejść w środowisko tych rodzin i sporządzić np. wywiad środowiskowy (ponieważ nie jest prowadzone żadne postępowanie administracyjne ze strony tutejszego organu), by na jego podstawie ocenić sytuację rodziny i sporządzić opinię na temat rodziny biologicznej oraz przesłać do PCPR.

Jak rzeczywiście powinno się w takich przypadkach postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?