Jak powinien postąpić burmistrz, jeżeli podczas oględzin przeprowadzonych w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa okazało się, że drzewo rośnie na sąsiedniej nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić burmistrz, jeżeli podczas oględzin przeprowadzonych w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa okazało się, że drzewo rośnie na sąsiedniej nieruchomości?

Podczas lustracji zmierzono odległość między budynkiem a zgłoszonym drzewem. Z geoportalu wynika, że odległość budynku od granicy nieruchomości wynosi 1,5 m, a drzewo rośnie w odległości 2,2 m od budynku.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access