Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Nauczyciel był zatrudniony w gimnazjum od 01.09.2015 r. do 30.06.2017 r. Podczas przyjmowania do pracy legitymował się stopniem doktora. Złożył świadectwo ukończenia studiów doktoranckich w okresie od 01.10.2002 r. do 30.09.2006 r. – tytuł doktora nadany uchwałą rady wydziału z 20.11.2009 r. Nauczyciel żąda wypłacenia dodatku za wysługę lat odpowiednio w wysokości 4% i 5% powołując się na art. 198 ust. 3 ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Czy ten dodatek należało wypłacić, czy też staż powinien był być liczony tak jak każdemu nauczycielowi przyjmowanemu do pracy po raz pierwszy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?