Jak powinien być klasyfikowany odzysk odpadów prowadzony na składowisku, polegający na wykonywaniu warstw izolacyjnych i budowie tymczasowych dróg dojazdowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2014 r.

PYTANIE

Czy odzysk prowadzony na składowisku odpadów polegający na wykonywaniu warstw izolacyjnych i budowie tymczasowych dróg dojazdowych powinien być klasyfikowany jako metoda odzysku R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych czy R11 - wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10?

Czy poprawne jest stwierdzenie, iż jeżeli przed wykorzystaniem odpadów do wykonywania warstw izolacyjnych i budowy tymczasowych dróg dojazdowych, odpady nie były przetwarzane metodami R1-R10, to taki odzysk należy sklasyfikować jako metodę R5?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX