Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na pełny etat na umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto 2300 zł. Posiada zajęcie komornicze alimentacyjne w wysokości około 7000 zł. Dodatkowo w dniu 10 listopada 2017 r. pobrał zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia w kwocie 700 zł. Od dnia 15 listopada 2017 r. nie pojawił się w pracy, w związku z czym ma nieobecność niepłatną nieusprawiedliwioną. Jego umowa o pracę kończy się z dniem 3 grudnia 2017 r. i nie będzie dalej przedłużana. Pracownikowi pozostały 2 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Wypłata wynagrodzenia za listopad przypada na dzień 10 grudnia 2017 r. Naliczone wynagrodzenie brutto za przepracowane dni w listopadzie (wraz z nadgodzinami) wyniosło 943,52 zł, co daje netto 723,89 zł.

W wynagrodzenia potrącono kwotę 434,33 zł tytułem zaspokojenie wierzytelności alimentacyjnych i 700 zł pobranej zaliczki na wynagrodzenie. Pozostała kwota do zwrotu przez pracownika to 410,44 zł.

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Wypłata następuje z dniem zakończenia umowy, czyli 3 grudnia 2017 r. Kwota brutto ekwiwalentu 242,56 zł, co daje wartość netto 169,47 zł. Z tego potrącono tytułem zaspokojenia wierzytelności alimentacyjnych 101,68 zł. Pozostałoby do wypłaty 67,79 zł.

Czy pozostałą kwotę ekwiwalentu za urlop można w całości potrącić na rzecz wypłaconej w dniu 10 listopada 2017 r. zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia?

Jeżeli tak, to pozostała do spłaty zaliczka opiewałaby na kwotę 410,44 zł - 67,79 zł = 342,65 zł.

Czy o resztę zaliczki możemy ubiegać się poprzez wystawienie pracownikowi wezwania do zapłaty, a w ostateczności dochodzić roszczeń na drodze sądowej?

Czy powyższe obliczenia są prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?