Jak postąpić ze skierowaniem kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierowca posiadający prawo jazdy kat. A, B, B+E, C, C+E, T, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku z wyłączeniem pojazdów kat. C i T, może zostać skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w trybie art. 18 pkt 1 ustawy z 2.12.2021r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328 ze. zm.) w zakresie kategorii wyłączonych z zakazu tj. kat. C i T (kategorie objęte zakazem w opisanym przypadku: A, B, B+E, C+E)?

Czy z uwagi na treść art. 50 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 50 ust. 3 pkt 1 ustawy z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami w trakcie trwania zakazu możliwe jest skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji jedynie w zakresie uprawnień kat. T?

Czy w związku z ww. art. ustawy o kierujących pojazdami, skierowanie na egzamin kontrolny w zakresie kat. C może nastąpić dopiero po upływie okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX