Nowość Jak postąpić w sytuacji, kiedy w trakcie prowadzonego postępowania o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania, przedsiębiorcy została wypowiedziana umowa dzierżawy nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien starosta postąpić w sytuacji, kiedy w trakcie prowadzonego postępowania o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania, przedsiębiorcy władającemu instalacją została wypowiedziana umowa dzierżawy nieruchomości wraz z instalacją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX