Jak postąpić w sytuacji innych zobowiązań firmy A nie ujawnionych w bilansie przejęcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działalność gospodarcza osoby fizycznej (firma A) została wniesiona aportem do spółki z o.o., po czym uległa likwidacji (wykreśleniu z CEIDG). Właściciel firmy A ma 90% udziałów w spółce. Na dzień aportu sporządzono bilans, w którym m.in. wykazano zobowiązania firmy A. Bilans ten był podstawą ustalenia wartości firmy. W chwili obecnej okazuje się, że bilans przejęcia nie był dokładny - firma A prowadziła tylko PKPiR.

Jak postąpić w sytuacji:

- innych zobowiązań firmy A nie ujawnionych w bilansie przejęcia? Czy spółka może je uregulować, czy są to prywatne zobowiązania udziałowca?

- rozbieżności w zobowiązaniach firmy A z tytułu VAT tj.: w bilansie wykazano zobowiązanie z tytułu VAT w kwocie 150, ale spółka zapłaciła 200 ponieważ była jakaś wcześniejsza niedopłata; bądź w drugim przypadku w bilansie wykazano kwotę 200, a powinno być 150 i tyle spółka zapłaciła?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access