Jak postąpić w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przedłoży ten sam dokument co z ofertą, czy można go uznać za właściwy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca wraz z ofertą przedkłada podmiotowe środki dowodowe (m.in. oświadczenia stanowiące załączniki do SWZ). Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 p.z.p. zamierza wezwać do ich złożenia, wskazując art. 127 ust. 2 p.z.p.

Jak postąpić w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przedłoży ten sam dokument co z ofertą, czy można go uznać za właściwy?

Czy czas podpisu dokumentu ma znaczenie i wykonawca powinien przedłożyć dokument z "aktualnym" podpisem (po wezwaniu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX