Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie stawił się pierwszego dnia zatrudnienia w pracy, a jedynie telefonicznie poinformował pracodawcę, że rezygnuje z zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa z pracownikiem została podpisana w piątek, a pracownik miał w poniedziałek stawić się w pracy. Nie zrobił tego i poinformował nas telefonicznie, że rezygnuje z zatrudnienia.

Jakie dokumenty będą podstawą rozwiązania stosunku pracy w takim wypadku i która ze stron powinna je złożyć?

Jednocześnie potrzebujemy wyrejestrować go z ubezpieczeń społecznych, ponieważ został on do nich od razy zgłoszony.

Jaką podstawę z ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p., powinnam podać w programie Płatnik jako forma rozwiązania stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX