Jak postąpić w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny zwrócił się pismem do komornika o zmniejszenie potrącenia z wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak postąpić w sytuacji:

- dłużnik alimentacyjny zwrócił się pismem do komornika o zmniejszenie potrącenia z wynagrodzenia,

- komornik przesłał pismo do ośrodka pomocy społecznej,

- w piśmie dłużnik alimentacyjny pisze o swojej trudnej sytuacji finansowej i prosi komornika o zmniejszenie kwoty potrącenia z wynagrodzenia?

Czy ośrodek pomocy społecznej ma odpowiadać na to pismo dłużnikowi?

Czy ośrodek pomocy społecznej ma odpowiadać na to pismo komornikowi?

Czy ośrodek to pismo ma potraktować jako podanie o rozłożenie na raty i poprosić dłużnika o sprecyzowanie wysokości rat i wystąpić do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkanie dłużnika alimentacyjnego o ustalenie jego sytuacji dochodowej i rodzinnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX