Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Żona naszego pracownika przebywała w okresach:

- od 25.05.2016 r. do 11.10.2016 r. – na urlopie macierzyńskim (20 tygodni),

- od 12.10.2016 r. do 22.11.2016 r. – na urlopie rodzicielskim (6 tygodni),

- od 23.11.2016 r. do 06.12.2016 r. – na urlopie wypoczynkowym,

- od 07.12.2016 r. do 28.02.2016 r. –na urlopie rodzicielskim (12 tygodni).

Nasz pracownik w dniu 21.02.2017 r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego na okres od 14.03.2017 do 08.05.2017 (8 tygodni), którego mu udzielono. Obecnie stara się ponownie o udzielenie mu pozostałej części urlopu rodzicielskiego (jest to czwarty wniosek).

Czy pracownikowi można udzielić urlopu rodzicielskiego?

Czy urlop wypoczynkowy przerwał wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego i 12 tygodni, które już wykorzystała żona potraktować z puli 16 tygodni, które mogą być udzielone w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu?

Jeśli tak, to czy pracownikowi udzielono za dużo urlopu rodzicielskiego o 4 tygodnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?