Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 maja 2017 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r.

PYTANIE

1. Jak należy postąpić w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny (któremu zatrzymano prawo jazdy na podstawie art. 5 ust. 5 u.p.o.u.a.) nie posiada bieżących zobowiązań alimentacyjnych, a jedynie zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przypadku gdy ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w art. 5 ust. 3 u.p.o.u.a.?

Art. 5 ust. 6 pkt 1 u.p.o.u.a. nakazuje zwrócić prawo jazdy, gdy ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

2. Kiedy egzekucja zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z u.p.o.u.a. jest skuteczna?

3. Czy zaległe i bieżące zobowiązania alimentacyjne to również zobowiązania dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, na podstawie u.o.f.a, w świetle nowego brzmienia przepisów art. 27 u.p.o.u.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?