Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak mam postąpić podczas sporządzania łącznych sprawozdań finansowych w sytuacji gdy 31.08.2019 roku została zlikwidowana jednostka oświatowa - szkoła?

Na podstawie otrzymanych sprawozdań (Bilans, Rachunek zysków i strat, Zmiany na funduszu) zlikwidowanej szkoły cały majątek wprowadziliśmy do Urzędu (aktywa - Środki trwałe oraz Pasywa - Fundusz jednostki) a żadnych Należności czy Zobowiązań na dzień likwidacji nie posiadała. Podczas sporządzania łącznych sprawozdań, w każdym z nich w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wprowadziłam wartości zgodne z bilansem zamknięcia roku 2018 (czyli wraz z danymi jednostki zlikwidowanej) zakładając, że Jednostka oświatowa 1.01.2019 istniała. Takiego postępowania wymaga też system Bestia. Wartość z 31.12.2019 "Stan na koniec roku bieżącego" w Bilansie, Rachunku i Funduszu wprowadziłam z jednostek które na ten dzień istniały (czyli bez zlikwidowanej szkoły). Skutkiem takiego działania jest sytuacja, że analizując prawidłowość sporządzenia poszczególnych sprawozdań - pojedynczo to w Zestawieniu Zmian na Funduszu występują różnice w II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 2018 różni się od I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 2019 i taka sama sytuacja ma miejsce I.2.1 Strata za rok ubiegły. Różnica to wartość Funduszu 2018 zlikwidowanej jednostki.

Czy moje działanie wprowadzenia do ksiąg Urzędu majątku zlikwidowanej jednostki (011/800) było dobrym posunięciem? Czy widzą Państwo inny sposób na sporządzenia łącznych sprawozdań (Bilans, Rachunek i Fundusz) gdy w trakcie roku zostaje zlikwidowana jednostka budżetowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?