Jak postąpić, gdy uchwała sejmiku województwa w sprawie ustanowienia parku krajobrazowego mówi, iż wycinka zadrzewień i zakrzewień na terenie Parku i otuliny powinna być opiniowana przez dyrektora Parku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić, gdy wycinka drzew jest położona na terenie krajobrazowego parku, a uchwała sejmiku województwa w sprawie ustanowienia parku krajobrazowego mówi, iż wycinka zadrzewień i zakrzewień na terenie Parku i otuliny powinna być opiniowana przez dyrektora Parku?

Czy w takiej sytuacji pomimo, iż ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. nie mówi o uzyskaniu opinii dyrektora krajobrazowego parku należy taką opinię uzyskać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX