Jak poprawnie należy wszcząć postępowanie podatkowe w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli nieruchomości zmarł, a sprawa dotyczy okresu przed jego zgonem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak poprawnie należy wszcząć postępowanie podatkowe w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli nieruchomości zmarł, a sprawa dotyczy okresu przed jego zgonem?

Sytuacja wygląda następująco: podatkiem od nieruchomości nie zostały objęte budynki gospodarcze. Organ postanowił wszcząć postępowanie za okres 5 lat (2016-2020). Jeden ze współwłaścicieli zmarł (małżonek) w 07/2021.

Wszczynając postępowanie podatkowe na kogo należałoby poprawnie zaadresować informację, czy tylko na ,,żyjącego" współwłaściciela (żonę), czy może na wszystkich aktualnych współwłaścicieli (spadkobierców)? Pytanie odnosi się również do wystawienia decyzji wymiarowych za okres poprzedni, czy wystawiamy decyzję tylko na ,,żyjącego" właściciela, czy decyzja powinna być wystawiona na wszystkich aktualnych właścicieli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX