Jak podzielić międzyzakładową kasę zapomogowo-pożyczkową pomiędzy oba podmioty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwie spółki powiązane prowadzą międzyzakładową kasę zapomogowo-pożyczkową. W jej statucie ani w żadnym innym dokumencie nie ma postanowień dotyczących podziału kasy - odrębnie dla każdej ze spółek (są zapisy np. o likwidacji Międzyzakładowej KZP).

Jak podzielić kasę pomiędzy oba podmioty (oczywiście w obu podmiotach zostanie zachowana minimalna liczba członków KZP):

- czy zlikwidować MKZP i powołać odrębnie dwie kasy KZP w każdym podmiocie?

- czy zwołać zgromadzenie ogólne członków MZKZP i podjąć uchwałę o jej podziale z dniem określonym w uchwale, po czym formalnie i księgowo od tego dnia, na podstawie odrębnego porozumienia, rozdzielić członków obu kas i środki za nimi idące?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX