Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powołując się na art. 14 ust. 4 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. przedsiębiorcy składając wymagane we wniosku informacje występują jednocześnie o zmianę danego pozwolenia. Z reguły chodzi o taką zmianę wcześniejszych danych by zmniejszyć kwotę roszczenia. Roszczenia wyliczone są dla już zmienionych ilości.

Jak podchodzić do tego typu wniosków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?