Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze sporem nie zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w 2012 r. Obecnie jest zaksięgowane zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia oraz na rozliczeniach międzyokresowych składka ZUS. Ponieważ druga strona nie występuje z roszczeniami chcemy wyksięgować powyższe zobowiązanie w pozostałe przychody operacyjne.

Czy przychody należy opodatkować jeśli wynagrodzenie i odpowiadająca składka ZUS nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Czy można wyksięgować zobowiązanie w 2013 r., czy należy czekać 3 lata na przedawnienie się roszczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?