Jak pod względem VAT potraktować zawartą przez spółkę z uczelnią umowę na zorganizowanie stażu studenckiego? - OpenLEX

Jak pod względem VAT potraktować zawartą przez spółkę z uczelnią umowę na zorganizowanie stażu studenckiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czynny podatnik VAT zawarła umowę o zorganizowanie stażu studenckiego z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (organizator stażu). Projekt ten współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest uczelnia. Spółka zobowiązana jest do przygotowania programu stażu przygotowania stanowiska pracy stażysty, zapewnienia stażyście profilaktycznych środków ochrony zdrowia i bhp, wyznaczenia opiekuna stażu, któremu wypłaca z tego tytułu wynagrodzenie /dodatek do wynagrodzenia. Organizator stażu (uniwersytet) wypłaca wynagrodzenie stażyście oraz zobowiązany jest do refundacji kosztów ponoszonych przez spółkę z tytułu czynności realizowanych przez opiekuna stażu.

Podstawą do refundacji kosztów wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażu poniesionych przez spółkę jest obciążenie organizatora kosztami.

W jaki sposób spółka powinna potraktować tę czynność na gruncie VAT?

Czy należy potraktować transakcję jako usługę i opodatkować VAT oraz wystawić fakturę czy obciążyć uczelnię notą księgową uznając, że jest to zwrot poniesionych wydatków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX