Jak pod katem PIT powinna rozliczać się poradnia psychologiczno-pedagogiczna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi poradnię psychologiczno-pedagogiczną (zwaną dalej poradnią) o statusie niepublicznej poradni prowadzonej przez osobę fizyczną w oparciu o wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez gminę, której GUS przypisał rodzaj działalności PKD 85.60z (działalność wspomagająca edukację). W ramach tej poradni podatnik świadczy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności za których płatność jest dokonywana najczęściej w gotówce. Usługi świadczone przez podatnika to terapie logopedyczne, psychologiczne lub pedagogiczne. Są one prowadzone przez wykwalifikowanych, zatrudnionych w poradni logopedów, psychologów bądź pedagogów.

Kiedy w tej sytuacji wystąpi obowiązek podatkowy?

Jaką ta placówka powinna prowadzić ewidencję i od kiedy?

Kto będzie płatnikiem podatku?

Jaki rodzaj zeznania rocznego powinna złożyć do urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX