Jak oszacować wartość zamówienia na zakres nierozstrzygniętego postępowania stanowiącego część zamówienia oszacowanego łącznie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zaplanował roboty budowlane na kwotę 22.403.906,06 udzielając zamówień w częściach, z których każda stanowi odrębne postępowanie. Jedno z postępowań którego wartość szacunkowa została ustalona 28.12.2022 r. zamawiający unieważnił trzykrotnie co spowodowało konieczność aktualizacji szacunku. Po aktualizacji szacunku okazało się, że zamawiający doliczając już udzielone zamówienia oraz aktualny szacunek wcześniej unieważnionego postępowania przekroczy progi unijne.

Czy zamawiający powinien powtórzyć postępowanie w procedurze unijnej czy zgodnie z aktualną wartością (procedura krajowa)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX