Jak organ powinien interpretować art. 15 ust. 1 pkt 1 u.o.p. w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie Parku Narodowego, dla którego obowiązuje MPZP z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób organ powinien interpretować obowiązujące przepisy art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p. w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie Parku Narodowego, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?

Czy w zaistniałym przypadku wymagane jest odstępstwo od Ministra właściwego do spraw środowiska zgodnie z art. 15 ust. 4 u.o.p.?

Jednocześnie w jaki sposób zastosowanie ma tu zapis art. 15 ust. 2 pkt 5 u.o.p.?

Czy w/w odstępstwo jest wymagane w analogicznym przypadku, gdy inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX