Jak organ podatkowy powinien zaksięgować wpłatę podatnika za zaległość w podatku od nieruchomości w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wobec podatnika podatku od nieruchomości (osoby fizycznej) otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu, tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu (jako dzień układowy wskazano 3.01.2023 r.). Dnia 31.01.2023 r. podatnikowi temu została doręczona decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości na 2023 rok. W czerwcu 2023 r. podatnik dokonał wpłaty na poczet ww. decyzji.

Czy wpłatę tę organ podatkowy powinien zaksięgować wyłącznie na poczet podatku (należności głównej), czy powinien uwzględnić również koszty upomnienia i odsetki za zwłokę? Czy do podatnika organ podatkowy może kierować upomnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX