Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z szerzącą się epidemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2 wyłączona została bezpośrednia obsługa klienta. Strony postępowania chcą zapoznać się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji.

Jak w tej sytuacji powinien postąpić organ, aby zadośćuczynić wymaganiom art. 10 i art. 73 par. 1 i par. 1a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?