Jak organ I instancji powinien procedować sprawę samowoli budowlanej w sytuacji, kiedy strona złożyła skargę do WSA na postanowienie II instancji uchylające postanowienie o zawieszeniu postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak organ I instancji powinien procedować sprawę samowoli budowlanej w sytuacji, kiedy strona złożyła skargę do WSA na postanowienie II instancji uchylające postanowienie o zawieszeniu postępowania?

Czy wobec tego organ winien wystąpić do sądu o odpis akt i procedować sprawę jakby nie było sprawy przed WSA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX