Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. - Regionalne Centrum Odszkodowań, czynny płatnik podatku VAT świadczy usługi prawne oraz usługi polegające na reprezentowaniu osób fizycznych, firm i jednostek prawnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa, w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych będących następstwem wypadków komunikacyjnych i wypadków w pracy, popełnionych przestępstw i wykroczeń, błędów zawodowych (np. medycznych) nadużycia władzy lub niedopełnienia obowiązków przez organy władzy publicznej, naruszenia dóbr osobistych.

Spółka zwróciła się z wnioskiem do GUS w celu zakwalifikowania ww. usług do poszczególnych grup PKWiU. W odpowiedzi na wniosek Urząd Statystyczny w Łodzi dokonał podziału na:

- w przypadku dochodzenia roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych: PKWiU 66.21.10.0 - "Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem strat", - w przypadku dochodzenia roszczeń od innych podmiotów niż firmy ubezpieczeniowe: PKWiU 66.19.99.0 - "Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Taką samą klasyfikację nadał Urząd Statystyczny do celów podatkowych.

Jaką stawka VAT opodatkowane są ww. usługi?

Czy ww. mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?