Jak opodatkować zaliczki na dywidendę wypłacone przez spółkę komandytową? - OpenLEX

Jak opodatkować zaliczki na dywidendę wypłacone przez spółkę komandytową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2023 r. spóła z. o.o. wybrała sposób opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT (CIT estoński). W 2022 r. spółka wykazała zysk, pozostawiony do podziału.

Czy spółka ma prawo do wypłaty co miesiąc wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy, w kwotach przekraczających niepodzielony zysk z lat ubiegłych?

Czy wypłacona zaliczka na poczet dywidendy dla wspólnika podlega opodatkowaniu na zasadach estońskiego CIT i jest pobierana przez spółkę?

Jak wygląda wyliczenie podatku dla spółki i wspólnika po wypłacie zaliczki, czy spółka ma obowiązki informacyjne względem urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX