Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Spółka wynajmuje dom, który udostępnia odpłatnie pracownikom z Ukrainy. Z wynagrodzenia pracowników za ich zgodą potrącana jest kwota czynszu w przybliżeniu równa kosztom ponoszonym przez spółkę z tytułu wynajęcia domu i ponoszenia opłat za media. Celem spółki nie jest zarabianie na najmie, a jedynie możliwość ściągania pracowników z Ukrainy. Dom ten znajduje się w miejscowości gdzie jest siedziba firmy i miejsce pracy tych pracowników (nie ma mowy o delegacji czy oddelegowaniu).

Czy spółka powinna otrzymywany od pracowników czynsz traktować jako sprzedaż zwolnioną i wykazywać w deklaracji VAT?

Jeśli tak to czy spółka powinna stosować wskaźnik proporcji do kosztów ogólnozakładowych, czy też można uznać, że koszty firmy nie są związane ze sprzedażą w postaci usług najmu?

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od kosztów wywozu śmieci, energii itd., związanych z tym domem?

Czy należy w tej sytuacji wystawiać faktury lub ewidencjonować taką sprzedaż na kasie fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?