Jak opodatkować wynagrodzenie prezesa spółki? - OpenLEX

Jak opodatkować wynagrodzenie prezesa spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką, której udziałowcem w 100% jest spółka niemiecka. Pracownik spółki niemieckiej (jest tam prokurentem) w spółce polskiej jest prezesem zarządu. W spółce polskiej nie jest zatrudniony. Ma podpisaną umowę z właścicielem, iż będzie wynagradzany w wysokości 20% od zysku spółki w Polsce. Za 2010 r. osiągnęliśmy zysk w kwocie netto 100.000 zł. Prezesowi powinnam przelać kwotę 0,2 x 100.000 zł minus podatek (20.000 zł x 20% = 4000 zł), czyli 20.000 zł - 4000 zł = 16.000 zł.

Czy sposób obliczenia jest prawidłowy?

Czy są z tym związane jakieś inne obciążenia finansowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?