Jak opodatkować VAT ubezpieczanie pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka rozważa zawarcie umowy generalnej grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin. Ubezpieczającym byłaby spółka jako pracodawca, a ubezpieczonymi byłyby poszczególne osoby fizyczne, i to im będą się należały ew. świadczenia z tytułu ubezpieczenia. Zgłaszać się do ubezpieczenia i wypełniać deklaracje przystąpienia będą sami pracownicy. Spółka jako ubezpieczający opłacałaby co miesiąc na konto ubezpieczyciela składki za wszystkich ubezpieczonych, częściowo je finansując, oraz wykonywałaby obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne. W zależności od wariantu ubezpieczenia spółka mogłaby finansować całość składki za pracownika (składka będzie wówczas jego przychodem objętym PIT i podstawą naliczenia składek ZUS). W szerszym niż podstawowy wariancie ubezpieczenia spółka finansowałaby część składki, a resztę opłacałby sam pracownik (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Mógłby on także "wykupić" i opłacić pakiety dodatkowe, ponosząc pełną odpłatność. Pracownicy opłacaliby także w pełni składki za członków swojej rodziny. Czy pakiety ubezpieczenia na życie, w całości finansowane przez spółkę, należy traktować jako nieodpłatne świadczenie usługi ubezpieczenia na cele osobiste pracowników i uwzględniać je w rozliczeniach VAT? Jak postąpić z pakietami finansowanymi w części przez spółkę, a jak z finansowanymi w całości przez pracowników, gdy spółka będzie tylko przekazywać środki pieniężne na konto ubezpieczyciela? Czy spółka powinna wykazać takie transakcje w deklaracji VAT (pliku JPK)? Jeśli tak, to w jakiej stawce VAT i w jakiej kwocie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX