Jak opodatkować użytki rolne i tereny mieszkaniowe oraz budynki stanowiące współwłasność gminy i osoby fizycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina nabyła w drodze dziedziczenia udział ½ w nieruchomości, w skład której wchodzą: grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, grunty sklasyfikowane jako tereny mieszkaniowe, budynek mieszkalny, budynek niemieszkalny. Drugi współwłaściciel to osoba fizyczna.

Czy w tej sytuacji Gmina składa deklarację na podatek od nieruchomości i wykazuje podstawy opodatkowania według przypadającego udziału jako zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15? Czy osoba fizyczna składa na swój udział informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informację o gruntach? Czy wobec osoby fizycznej należy wydać decyzję ustalającą w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX