Jak opodatkować usługę malowania modeli do gier planszowych wykonywaną na rzecz klientów z UE i spoza UE? - OpenLEX

Jak opodatkować usługę malowania modeli do gier planszowych wykonywaną na rzecz klientów z UE i spoza UE?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Niebędący podatnikiem VAT (zwolnienie ze względu na wysokość obrotu) z powodu zwolnienia i braku obowiązku nie podawał PKWiU na FV. Usługa polega na pomalowaniu modeli (modele redukcyjne w skali przeznaczone do gier planszowych) według tego co jest ustalane z klientem. Następnie są one wysyłane do klienta. W tym roku także sprzedaż osobom fizycznym. Klienci pochodzą z UE, a także spoza Unii Europejskiej. Wszystkie ustalenia są dokonywane na odległość, najczęściej za pomocą e-maila. Całość umówionej kwoty jest opłacana przez PayPal (część kwoty przy rozpoczęciu zlecenia, reszta po skończeniu). Pieniądze są przyjmowane w trzech różnych walutach (EUR, GBP lub USD). Pochodzenie modeli: 1. Klient dostarcza swoje modele (albo wysyła je od siebie albo kupuje w sklepie i od razu jako adres dostarczenia podaje adres klienta). 2. Klient naszego klienta informuje jakie modele by chciał. A ten zakupuje je dla niego. 3. Sytuacja mieszana gdy klient część modeli wysyła, a część zleca by mu kupić. Jako, że zgodnie z ustawą  z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., art. 28h pkt 2 u.p.t.u., w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług: wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane, czyli w Polsce, Dla klienta spoza UE został wystawiony rachunek krajowy w walucie. A dla klienta z UE została wystawiona faktura w walucie.

Jak mamy postępować w przypadku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX