Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy zakwalifikować źródło uzyskania przychodów w przypadku wydania przez osobę z tytułem doktora własnej publikacji naukowej wspólnie z profesjonalnym wydawnictwem (autor jest zatrudniony na umowę o pracę, ale publikacja nie ma z tym związku)?

W ramach umowy zawartej przez autora i wydawnictwo nie doszło do przeniesienia praw autorskich na wydawnictwo, lecz strony postanowiły podzielić koszty i zadania, przy czym do zadań wydawnictwa należało zapewnienie opinii naukowej o publikacji, numeru ISBN, zlecenie korekty redakcyjnej, organizacja rozpowszechnienia publikacji i rozliczenie się z autorem z uzyskanego przychodu ze sprzedaży w ustalonym procencie. Autor poniósł koszty wydrukowania książki oraz refakturowane przez wydawnictwo koszty korekty, czyli główne koszty wydania (strony ustaliły, że egzemplarze książki są własnością autora), gdyż z założenia publikacja była niedochodowa (nakład 200egz.), a celem publikacji było zaistnienie autora w polskim środowisku naukowym i wykorzystanie wyników wieloletnich zagranicznych badań. Strony ustaliły, że z przekazanych przez wydawnictwo kwot stanowiących % sprzedanych egzemplarzy autor sam rozliczy PIT w ramach działalności prowadzonej osobiście. W tym zakresie autor powziął jednak wątpliwości, gdyż w świetle orzecznictwa NSA z lat 2018/19 wydanie książki we własnym zakresie, bez przeniesienia praw autorskich, stanowi działalność gospodarczą.

Czy są podstawy do takiej kwalifikacji w opisanym przypadku?

Jakie będę dla autora ewentualne skutki takiej kwalifikacji źródła przychodów?

Czy autor byłby zobowiązany do zarejestrowania działalności w CEIDG?

Czy ZUS mógłby domagać się od autora zapłaty składki zdrowotnej od daty zawarcia umowy z wydawnictwem czy tylko od daty rejestracji?

Przyjmując, iż jest to działalność prowadzona osobiście bądź przychód z praw majątkowych (autorskich), jakie koszty w rozliczeniu rocznym powinien wykazać autor?

Czy poniesioną stratę może rozliczyć z przychodami ze stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?