Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 listopada 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r.

PYTANIE

Kiedy powstaje przychód z otrzymanych odsetek od należności w obrocie gospodarczym dla osób fizycznych?

Podatnik, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odzyskał częściowo należność od kontrahenta za wykonane usługi za pośrednictwem komornika. Otrzymana kwota jest niższa niż należność główna, ale komornik zaliczył jej część na odsetki.

Czy przychodem będą otrzymane odsetki, ale dopiero w momencie, kiedy zostanie uregulowana należność główna?

Czy należy je zaliczyć do przychodów z innych źródeł i wykazać dopiero w zeznaniu podatkowym?

Czy też stanowią one przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Jeśli tak, to jaką stawką należy je opodatkować, czy stawką właściwą dla wykonanej usługi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?