Jak opodatkować odsetki za zwłokę wypłacone niemieckiemu rezydentowi podatkowemu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna - obywatel Polski, ale od wielu lat rezydent podatkowy Niemiec - otrzymał w 2019 r., w wyniku wyroku sądowego, odsetki od zaległego roszczenia związanego z polisą po zmarłym ojcu. Odsetki zostały przekazane na otwarty w tym celu rachunek bankowy w polskim banku. Wypłacający odsetki (ubezpieczyciel) nie pobrał podatku, nie przekazał też żadnej informacji podatkowej w tym zakresie (otrzymana kwota jest zgodna z wyrokiem sądu). Osoba dysponuje niemieckim certyfikatem rezydencji.

W jaki sposób powinna rozliczyć się z podatku w Polsce (czy PIT-37, a jeśli tak, to które pola i jakie rozliczenie), aby można było zastosować 5% stawkę podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX