Jak opodatkować dochody osiągane przez Spółkę z tytułu dostaw wyrobów gotowych z magazyny siostrzanej spółki ze Słowenii?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o., profil produkcyjny, z siedzibą w PL, podatnik CIT w Polsce, dotychczas całość dochodów z działalności gospodarczej opodatkowana w Polsce. "Spółka" działa w grupie podmiotów powiązanych (zwanych dalej "Grupą") i realizuje produkcję wyrobów gotowych głównie na podstawie zleceń otrzymywanych od Spółki matki, mającej siedzibę w Austrii. "Spółka" nie prowadzi działalności jako oddział innego przedsiębiorstwa ani nie posiada udziałów w innych podmiotach z "Grupy". Równocześnie w "Grupie" działa inny podmiot o profilu produkcyjnym (zwany dalej "Spółką-siostrą"), z siedzibą w Słowenii (dalej "SI"). W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny wzrost zamówień na produkty wytwarzane przez "Spółkę". Obecne moce produkcyjne "Spółki" są niewystarczające by zaspokoić ten wzrost. Aby wywiązać się z realizacji zamówień, planuje się wykorzystać wolne moce produkcyjne "Spółki-siostry" i zlecić część produkcji do "SI". Jednym z rozważanych wariantów jest:

1. Zakup przez "Spółkę" surowców do produkcji u dostawców z PL, krajów UE i spoza UE (głównie z Turcji) ze wskazaniem miejsca ich dostarczenia bezpośrednio do magazynu "Spółki-siostry" w "SI" (z pominięciem dostawy do magazynu "Spółki" w PL).

2. Dalsza ich obróbka do postaci wyrobów gotowych przy użyciu maszyn oraz siły roboczej "Spółki-siostry". Za wykonanie usługi obróbki należne będzie "Spółce-siostrze" wynagrodzenie płatne na podstawie faktury wystawionej "Spółce".

3. Dostawa wyrobów gotowych bezpośrednio z magazynu "Spółki-siostry" w "SI" do odbiorców "Spółki" mających siedziby na terytorium całej UE, jak i poza UE (eksport) - udokumentowana fakturami wystawionymi przez "Spółkę".

"Spółka" nie jest zarejestrowana dla celów podatku CIT w "SI".

Jak opodatkować dochody osiągane przez Spółkę z tytułu dostaw opisanych w pkt 3 na gruncie ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)? Czy ww. dochody będą podlegały rozliczeniu w zeznaniu CIT-8, analogicznie jak dochody "Spółki" osiągane w Polsce? Czy może nie będą one opodatkowane CIT w Polsce, a w Słowenii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX