Jak określić zakres wykonywanych pomiarów - czy należy brać pod uwagę zanieczyszczenia, które są wykazywane w opłatach za korzystanie ze środowiska ze wskaźników KOBIZE czy w przepisach określono inne parametry?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie obiektu eksploatowane są źródła energetycznego spalania paliw tj. elektrociepłownia na biomasę o nominalnej mocy cieplnej 7 MW (praca ok. 8200 h w roku), 3 agregaty prądotwórcze, każdy ma nominalną moc cieplną powyżej 1 MW (czas pracy każdego to ok. 50 h w roku) oraz 2 kotły na olej opałowy 0,5 MW o nominalnej mocy cieplnej każdy (czas pracy w roku to ok. 3000 h). Źródła były oddane do użytkowania w 2013 roku.

Czy powyższe źródła podlegają pod standardy emisyjne?

Czy i od kiedy dla źródeł należy wykonywać pomiary emisji?

Jak określić zakres wykonywanych pomiarów - czy należy brać pod uwagę zanieczyszczenia, które są wykazywane w opłatach za korzystanie ze środowiska ze wskaźników KOBIZE (tj. SO2, Nox, pyły, CO2, CO, benzo(a)piren) czy w przepisach określono inne parametry?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX