Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka, zgodnie z nowymi przepisami art. 9a u.p.d.o.p., przekracza limit kwoty 2.000.000 euro. Zgodnie z zapisem art. 9a ust. 1d pkt. 3 kwalifikuje się jako podmiot którego przychody przekraczają 100.000.000 euro. Czy za transakcje jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę 500.000 euro należy uznać transakcje z wszystkimi podmiotami powiązanymi w ramach jednego rodzaju transakcji np. sprzedaży wyrobów przetworzonych, sprzedaży wyrobów nieprzetworzonych, sprzedaży usług najmu, transakcje w zakresie cash poola, zakupu wyrobów nieprzetworzonych? Czy transakcję należy rozbić bardziej szczegółowo w zakresie wyrobów np. kanałami dystrybucji czy rodzajem wyrobu np. dżemy, ketchupy, przeciery. soki. Czy transakcje jednego rodzaju nie odnoszą się do zakresu jednego podmiotu powiązanego? Czy wówczas transakcje w ramach analizy porównawczej w dokumentacji cen transferowych mają obejmować porównanie dla wszystkich podmiotów powiązanych w ramach transakcji z niepowiązanymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?