Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik podczas zdejmowania z wagi opakowania z wyrobem o masie 30 kg doznał urazu kręgosłupa (silny ból w okolicy dolnej części pleców). Powiadomił mistrza o zaistniałym zdarzeniu, następnie udał się samochodem z przełożonym do przychodni, gdzie po konsultacji wezwano karetkę pogotowia, która zabrała go do szpitala powiatowego. Pracownik przebywa obecnie na zwolnieniu chorobowym.

Zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy, ale jak ustalić przyczyny wypadku skoro samo zdarzenie było losowe?

Nie doszło do naruszenia przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, dodatkowo nie stwierdzono naruszenia przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowanego przez niego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa oraz nie stwierdzono stanu nietrzeźwości albo użycia przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?