Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT sprowadza towar z krajów spoza UE , zatem ma import towarów. Towar w pełni wykorzystywany jest w działalności gospodarczej. Podmiot otrzymuje dokumenty celne ZC299 od firmy kurierskiej poświadczające dokonanie odprawy.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy - w dacie utworzenia ZC299, czy w dacie przyjęcia dokumentu MRN, w przypadku gdy różnią się od siebie - jest to przełom miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację