Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy wykonują w firmie prace szczególnie niebezpieczne. Są kierowani co roku na okresowe szkolenie bhp.

Gdzie powinna znaleźć się informacja, iż jest to szkolenie coroczne dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych - w tytule szkolenia, w programie znajdującym się na drugiej stronie certyfikatu (zazwyczaj zgodnym z programem ramowym), w programie szczegółowym uzgadnianym z firmą szkoleniową?

Jak odróżnić szkolenie bhp związane z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych od szkolenia co 3 lata dla stanowisk robotniczych?

Czy szkolenie coroczne zwalnia ze szkolenia okresowego co 3 lata?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?