Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop, gdy w jednym z miesięcy przyjmowanym do podstawy pracownikowi nie wypłacono premii o charakterze zmiennym z powodu choroby przez cały miesiąc?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik otrzymuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. W sierpniu korzystał on z urlopu wypoczynkowego. W lipcu był nieobecny w pracy cały miesiąc z powodu choroby.

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop gdy w jednym z miesięcy przyjmowany do podstawy pracownikowi nie wypłacono premii o charakterze zmiennym z powodu choroby przez cały miesiąc?

Czy ten miesiąc należy pominąć, a do podstawy przyjąć wcześniejszy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access