Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę po powrocie z urlopu wychowawczego przy zmienionych warunkach czasu pracy i stawki wynagrodzenia?

Czy należy stosować przepisy rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy, czy też przepisy Rozporządzenia z 8 stycznia 1997 w sprawie szczególnych zasad udziel. urlopu wypoczynkowego?

Pracownica powróciła do pracy z urlopu wychowawczego od 6 października 2014 r. W tym samym dniu otrzymała podwyżkę wynagrodzenia (otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości) oraz zmianę wymiaru czasu pracy z 8/8 na 7/8. System płac oblicza wynagrodzenie sumując dwie oddzielnie wyliczone podstawy w przeliczeniu na odpowiadający im czas pracy, tj. za okres 1-5 października 2014 r. oraz za okres 6-31 października 2014 r. (20 dni rob.) następująco: Podstawa za okres do 5 października 2014 r. w wysokości 2.700 zł podzielona przez 184 godziny (23x8=184) i pomnożona przez 24 godziny (3x8=24) wynosi 352,17 zł plus podstawa za okres od 6 października 2014 r. po przeliczeniu na 7/8 etatu w wys. 3.060 zł podzielona przez 161 godz. (184x7/8=161) i pomnożona przez 140 godz. (20x7=140) wynosi 2.660,80 zł. Suma tych dwóch wynagrodzeń 3.012,97 zł (352,17+2.660,80) jest podzielona przez 164 godz. (24+140=164) i pomnożona przez czas nieprzepracowany do 5 października 2014 r. tj. 24 godziny, co daje 440,88 zł i ta kwota jest potrącona z kwoty 3.012,97 zł. Jest to wyliczenie z wykorzystaniem przepisów o potrąceniu wynagrodzenia za urlop. Bardziej logiczne wydaje się potrącenie za czas niewykonywania pracy, tj. kwoty 399,21 zł (3.060/161x21) od kwoty 3.060 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?