Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za godziny nadliczbowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za godziny nadliczbowe ze 100% dodatkiem, w sytuacji gdy pracownik w przyjętym 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym nie otrzymał czasu wolnego za pracę w nadgodzinach, a 31 października przechodzi na emeryturę - w związku z czym w październiku należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy do obliczenia stawki godzinowej należy przyjąć średnią liczbę godzin z 12 miesięcznego okresu, czy liczbę godzin pracy z miesiąca wypłaty, tj. października? Pracownik ma ustalone wynagrodzenie stałe miesięczne wraz z dodatkiem stażowym. Jakie składniki wynagrodzenia należy ująć do obliczenia wynagrodzenia normalnego za pacę, a jakie do obliczenia dodatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX