Jak obliczyć wynagrodzenie minimalne w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy budżetowej? - OpenLEX

Jak obliczyć wynagrodzenie minimalne w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy budżetowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z podwyżką płac 2,3% wynikającą z art. 9 ust.1 pkt 3a ustawy budżetowej na rok 2019 z 16.01.2019 r. pracownik otrzymujący wynagrodzenie równe minimalnej krajowej tj. 2250,00 zł (brutto) składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku specjalnego, nie osiąga minimalnej krajowej.

Jak obliczyć podwyżkę w/w pracownika wynikającą z wymienionej ustawy? Czy całe brutto 2250,00 podnieść o 2,3% czy tylko wynagrodzenie zasadnicze?

Dodam, że po podwyżce tylko wynagrodzenia zasadniczego pracownik nie osiąga płacy minimalnej tylko otrzymuje dodatek wyrównawczy.

Jakie minimum powinien osiągnąć nowy pracownik sfery budżetowej po wejściu w życie w/w ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX