Jak obliczyć składkę zdrowotną w przypadku choroby pracownika podczas oddelegowania? - OpenLEX

Jak obliczyć składkę zdrowotną w przypadku choroby pracownika podczas oddelegowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik pozostaje oddelegowany do pracy na terenie Niemiec (ustawodawstwo polskie, podatki opłacanie na terenie Niemiec), przez 10 dni przebywa na zwolnieniu chorobowym.

W jaki sposób należy obliczyć podstawę do ustalenia składki zdrowotnej z uwzględnieniem treści art. 83 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Czy od podstawy będącej równowartością średniej krajowej, czy od podstawy powiększonej o wynagrodzenie za czas choroby?

Czy odpowiedź będzie inna przy uwzględnieniu stanu prawnego do 31.12.2021 r. oraz od 01.01.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX