Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony na pełen etat na stanowisku z wynagrodzeniem zasadniczym 3000 zł. Od dnia 1.12.2016 r. zmienił stanowisko wynagradzane akordowo. W miesiącu grudniu otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 1910,80 zł za 17 dni pracy (norma 21 dni) wypłacone na 10.01.2017 r. W miesiącu styczniu pracownik otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 57,64 zł za 1 dzień pracy (norma 21 dni) wypłacone 10.02.2017 r. W dniu 28.02.2017 r. następuje rozwiązanie umowy o pracę. Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Za jaki okres i jakie wynagrodzenie należy wziąć pod uwagę w przypadku, kiedy nastąpiła zmiana sposobu wynagradzania (z zasadniczego na akordowe) w ciągu 3 miesięcy poprzedzających rozwiązanie umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację