Jak obliczyć odsetki od zobowiązania podatkowego w przypadku skorygowania przez spółkę CIT-8 za 2020 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak obliczyć odsetki od zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy spółka w zeznaniu pierwotnym za 2020 r. wykazała nadpłatę podatku i otrzymała zwrot z US 10.09.2021. Po dokonaniu korekt (głównie art. 24b), koniecznym jest wykazanie innej wartości zaliczki należnej za 01 i 02 roku 2020 odpowiednio o 100 zł i 200 zł. W związku z tym w sporządzonej korekcie zeznania CIT-8 powstała mniejsza nadpłata niż w pierwotnym. Spółka chce oddać do US kwotę otrzymanej wyższej nadpłaty wraz z odsetkami.

Za jakie okresy powinna spółka obliczyć odsetki? od terminu płatności poszczególnych zaliczek do złożenia deklaracji pierwotnej? I dodatkowo od dnia poprzedzającego dzień otrzymania zwrotu do złożenia korekty wraz z wpłata?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX